Sikkerhet, personvern og miljø

I Diffia har vi et sterkt fokus på informasjonssikkerhet, personvern og overholdelse av regulatoriske krav som for eksempel medical device regulation (MDR). Våre kunder og brukere skal ha høyest mulig tillit til våre tjenester.

Who are we?

Informasjonssikkerhet

Vi forstår viktigheten av å beskytte sensitive helseopplysninger og å opprettholde konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for informasjonen i våre applikasjoner. Vårt team benytter seg av toppmoderne sikkerhetstiltak og følger beste bransjepraksis for å sikre programvare og infrastruktur mot uautorisert tilgang, datainnbrudd og cybertrusler. For å levere dette har vi inngått avtaler med infrastrukturleverandør Orange Business Services og sikkerhetsleverandør Mnemonic, som bidrar med sikre tjenester fra norsk jord. Vi gjennomfører jevnlig sikkerhetsvurderinger, implementerer robuste krypteringsteknikker og opprettholder strenge tilgangskontroller for å sikre våre systemer og brukerdata. Diffia er ISO 27001 sertifisert, det vil si at vi også har fått en tredjepart til å gjennomgå vårt arbeid med informasjonssikkerhet, og verifisere at dette er i tråd med beste praksis.
Who are we?

Personvern

Det å ivareta personvernet for pasientene i løsningen, er noe vi har svært stort fokus på. Vi oppfyller kravene fra Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helsesektoren slik at vi sørger for sikker og ansvarlig håndtering av helseinformasjon. I tillegg har vi implementert teknologier som øker personvern, der vi blant annet anonymiserer og pseudonymiserer når det er behov.

Who are we?

Regulering av medisinsk utstyr

Det er viktig å overholde reguleringene for medisinsk utstyr for å sikre kvalitet og effektivitet av våre produkter. Våre applikasjoner gjennomgår strenge testing- og valideringsprosesser for å oppfylle de regulatoriske kravene som er fastsatt av European Medicines Agency (EMA). Vi overvåker nøye oppdateringer i reguleringer for å sikre kontinuerlig overholdelse og opprettholder de nødvendige sertifiseringene for vår medisinske utstyrsprogramvare.

I Diffia er vi dedikert til kontinuerlig forbedring av våre praksiser for informasjonssikkerhet, tiltak for personvern og overholdelse av reguleringer for medisinsk utstyr. Vår dedikasjon til disse områdene sørger for at våre tjenester gir en sikker og pålitelig plattform for både sykehus og pasienter.

Who are we?

Miljø

I tillegg til vårt fokus på informasjonssikkerhet, personvern og regulering av medisinsk utstyr, vil vi også fremme viktigheten av miljøansvar. Vi streber etter å minimere vårt fotavtrykk og bidra til bærekraftige praksiser i vår virksomhet. Som en del av vårt engasjement for miljøledelse har vi implementert ISO 14001-standarden.

Gjennom regelmessig overvåkning, måling og evaluering søker vi å identifisere områder der vi kan forbedre vår miljøprestasjon. Vi involverer aktivt våre ansatte i miljøinitiativer og gir opplæring for å øke bevissthet og forståelse av miljøansvar. Diffia er forpliktet til å fremme en kultur for miljøbevissthet og ansvarlighet i hele organisasjonen vår mens vi jobber mot en grønnere fremtid.