Smidig sykehushverdag med Nimble

Nimble er en app for sykehusansatte som forenkler kommunikasjon, journalføring og innhenting av viktige opplysninger. Med Nimble får helsepersonell nye muligheter til å samhandle med pasienter på, enten de er på sykehuset eller under hjemmeoppfølging. Appen tilbyr essensielle funksjoner som meldingsutveksling, bildetakning og notatskriving, og ivaretar all nødvendig pasientsikkerhet.

Ønsker du en live demo av Nimble? Trykk på knappen under for å avtale en tid.
Avtal en demo
Helsepersonell vet best. Derfor er Nimble utviklet i tett samarbeid med helsepersonell for å finne brukervennlige løsninger som er klinisk relevante og leverer verdi i hverdagen.

Designet for og med helsepersonell

Effektivisering av helsevesenet

Smidig journalføring og bedre kommunikasjon gir helsepersonell mer tid til omsorgsfull pasientbehandling, og pasienten opplever økt mestring og livskvalitet. Nimble har dype integrasjoner med sykehusets journalsystem (f.eks DIPS og MetaVision) for å unngå dobbeltdokumentasjon.

Fremtidsrettet og
nyskapende

Sikker behandling av sensitiv informasjon på mobile flater er nytt i norsk helsevesen og vil forbli en verdifullt kapabilitet i fremtiden. Nimble er hele tiden i utvikling for å tilpasse seg helsepersonellets behov.

Siste nytt