Vi synes det er på høy tid at helsepersonell og pasienter i Norge skal få nyte praktiske, intuitive og enkle verktøy i hverdagen. Derfor setter vi alltid brukerne i sentrum når vi utvikler Nimble.

Nimble fungerer på tvers av digitale plattformer både innenfor og utenfor sykehuset (mobil, nettbrett og desktop), er sømløst integrert med journalsystemet DIPS og sikkerheten er ivaretatt på høyeste nivå.

Våre løsninger

Nimble Clinic

Nimble Clinic er en app utviklet for helsepersonell og tilbyr en radikal forenkling av kommunikasjon og rapportering av pasientinformasjon på et sykehus. Pasientsensitiv informasjon kan sendes på en sikker måte til andre Nimble-brukere, og rapportering kan overføres til sykehusets journalsystem.

Forenkling av kommunikasjon

Helsepersonell kan på en sikker måte sende bilder og meldinger til hverandre for å formidle beskjeder og hjelpe hverandre å løse ulike problemstillinger. De kan også kommunisere på samme måte med pasientene.

Integrasjon med journalsystem

Smidig journalføring kan gjøres mobilt hos pasienten, og bilder og notater kan enkelt sendes til sykehusets journalsystemer (DIPS). Vitale parametre kan også registreres direkte til elektronisk kurve (MetaVision)

Effektive undersøkelser

I Nimble kan man raskt fylle ut standardiserte skjemaer for enkel rapportering av undersøkelser og prosedyrer. Spørsmålene er faglig forankret og svaralternativene er dekkende for undersøkelsen det gjelder.

Nimble People

Nimble People er en app utviklet for pasienter. Den gjør det mulig for helsepersonell å kommunisere med sine pasienter etter utskrivelse fra sykehuset. Pasientene kan sende og motta både meldinger og skjemaer, samt sende inn egenregistrerte målinger som vurderes av helsepersonell.

Digital hjemmeoppfølging

Pasientene opplever økt trygghet og livskvalitet når de følges opp med Nimble etter utskrivelse fra sykehuset. Samtidig kan digital hjemmeoppfølging avlaste sykehusene og gi økt forståelse av pasientens behov.

Målinger i hjemmet

Pasienten kan få ansvar for egen oppfølging ved å gis muligheten til å registrere egne målinger hjemme, enten manuelt eller ved hjelp av sensorer. Disse verdiene sendes tilbake til helsepersonell som  vurderer behovet for tiltak.

Meldinger og skjemaer

En pasient under hjemmeoppfølging kan enkelt melde inn sine bekymringer og plager til sykehuset og få rask tilgang på kvalifiserte svar og tilpasset veiledning.